ศูนย์ฝึกอบรม

academy

แบ่งปันประสบการณ์

การฝึกอบรม การแบ่งปันประสบการณ์และแนวคิด
ในการดำเนินธุรกิจจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเติบโตภายใต้การแข่งขันที่สูงขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างอัตลักษณ์ให้ธุรกิจ

ธุรกิจมีความแตกต่างในแต่ละโครงการ เราไม่สามารถนำแบบแผนการทำงานจากโครงการหนึ่งไปใช้ได้กับอีกโครงการหนึ่ง ดังนั้นการที่คุณมีความรู้และความเข้าใจในโครงการของคุณอย่างถ่องแท้ จะเป็นก้าวที่สำคัญในการที่จะสร้างและพัฒนาธุรกิจของคุณให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

ตอบสนองความต้องการของคุณ

ทีมงานของเรามีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำด้านโรงแรมขนาดเล็ก และเรายินดีที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของเราให้กับคุณ เราสามารถออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจง ตามความต้องการของคุณได้อย่างไร้ข้อจำกัด

การจัดอบรม

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขนาดเล็ก สำหรับทีมงาน ผู้บริหาร หรือเจ้าของกิจการ เพื่อพัฒนาแนวคิดและสร้างกลยุทธ์ด้านต่างๆ ทางเราสามารถจัดเตรียมให้ได้เช่นกัน เพียงแค่คุณแจ้งความต้องการของคุณให้เราทราบว่า ต้องการคำแนะนำด้านอะไรบ้าง เช่น

  • การขายและการตลาด
  • การให้บริการ
    และทีมบริการ
  • การบริหารจัดการ

ปฏิทินการอบรม

Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
กรกฎาคม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31