การลงทุน

hospitality

วิเคราะห์โอกาส ความเป็นไปได้

การลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ไม่ใช่เรื่องยากและไกลตัวเราอีกต่อไป
เราสามารถช่วยวิเคราะห์โอกาส
ความเป็นไปได้
และความคุ้มค่าของโครงการ
สำหรับนักธุรกิจที่สนใจลงทุน
ในธุรกิจโรงแรมขนาดเล็ก

ค้นหาทางเลือกการลงทุน

เรามีโครงข่ายนักธุรกิจ
ทั้งในและนอกประเทศ
ที่สามารถช่วยค้นหาโอกาส
ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนภายในประเทศ
หรือการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน
กลุ่มอินโดจีน
ที่ล้วนมีศักยภาพในการร่วมพัฒนา
และสร้างทางเลือกทางธุรกิจ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ปรึกษาเรา

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ติดต่อทีมบริหารการลงทุน